03. Jak?

Přímočaré 100% spolehlivé řešení na chronickou „boreliózu“ zatím neznáme. Víme však velmi efektivně „vypouštět páru“ tak, abychom byli bez symptomů. Nejdůležitější je držet pod kontrolou imunitu, infekce, zánět a přidat detox.

Za mimořádně účinné metody „vypouštění páry“ považuji tyto (seřazeny podle důležitosti):

 • spánek, správné dýchání a pitný režim
 • bylinky, výživná, protizánětlivá, zdravá strava, bez cukru
 • sauna a detoxikace
 • procházky, lehký strečink
 • socializace, seberealizace, smích
 • meditace, informační detox

Ke každé z těchto metod bych mohl dlouhé hodiny psát o jejich vědecky prokázaných benefitech ao správném způsobu jejich aplikace (biohacking). Také bych zde mohl jmenovat množství jiných faktorů ovlivňujících zdraví jako např. elektrosmog, plísně, dentální zdraví atd …. Tyto informace však nejsou posláním tohoto blogu, protože je můžeš najít i kdekoliv jinde. Například i ve výborné knížce o „borelióze“ od Dr.Rawlsa.

Spirála onemocnění

Jako vždy zde platí naše známá spirála, že stav nikdy není statický, ale se vždy buď zhoršuje nebo zlepšuje.  Mimochodem bakterie borelie je také ve tvaru spirály (spirocheta). Co když nám tedy svým tvarem a názvem kmenu chce naznačit i způsob léčby? 🙂

Takže spirála: pokud zlepšíš imunitu -> tak potlačíš infekci -> tak snížit zánět -> tak potlačíš symptomy -> tak zlepšíš ještě více imunitu … A tak stále dokola. Tento náš dobře známý začarovaný kruh funguje i v různém jiném pořadí. Pokud budeš toto dodržovat dostatečně disciplinovaně o pár týdnů, nastane bod zlomu a začneš směřovat k léčbě.

“Pokud chceš dojet do cíle, nemusíš byt rychlý, ale vytrvalý!”

Anonymous

Cena příležitosti

Jak tedy modulovat imunitu, potlačit infekci, minimalizovat zánět a správně detoxikovat?

Existují stovky řešení, avšak postoj „třeba vyzkoušet všechno“ nefunguje. Nezapomínej, že máme omezené zdroje. Nemyslím pouze finanční, ale i fyzické (tělo zvládne pouze určitou dávku léčiv), mentální (máme limitované množství disciplíny) a emotivní (nemůžeš všechnu svou pozornost věnovat pouze léčbě). V žádném případě tedy nezkoušej vše, o čem se dozvíš „že někomu pomohlo“. Uškodil by sis tak, jak jsem si tímto postojem kdysi velmi uškodil i já. Zde opravdu platí, že méně je více.

Při každé léčebné metodě třeba zvažovat risk / benefit poměr. Čili i tyto parametry, na které člověk častokrát zapomíná: energetický výdej (kolik energie musíš vynaložit k získání „léčiva“ – např. výdělkem v práci), organizační dostupnost (např. vzdálenost k terapeutovi), účinnost, riziko vedlejšího účinku, stres a pocit (mentalita nemoci?).

Takže třeba být důsledný při zohledňování všech aspektů, včetně „ceny“, kterou je třeba za každou příležitost „zaplatit“. Jmenuje se to „opportunity cost“ – když něco získávám, zároveň ztrácím něco jiného. Když dělám jedno, nemohu v té chvíli dělat něco druhé. Takže postoj „třeba vyzkoušet všechno“ je nesprávný.

Bylinky

Už víme, že 100% účinnou metodu léčby chronické „boreliózy“ zatím neznáme. Máme však docela dobré statistiky, že což pomáhá více a co méně. Víme tedy odhadnout pravděpodobnost úspěchu jednotlivých léčebných metod a také jejich možné vedlejší účinky.

Kromě syntetických antibiotik, které představují oficiální formu léčby „boreliózy“ tu máme ještě i léčby „alternativní“. Zde bych rád dal do pozornosti zatím nejrozsáhlejší statistiku (řádově tisíce pacientů), která v této oblasti byla provedena.

Z ní vyplývá těchto top 5 nejefektivnějších způsobů alternativní léčby:

 1. bylinné protokoly
 2. sauna a detoxikace
 3. medicínská marihuana
 4. akupunktura
 5. homeopatie

Zajímavé je, že se výsledky tohoto výzkumu dost přesně shodují i ​​s mou osobní zkušeností.

Nejefektivnější tedy vycházejí bylinky (fytoterapie). Je to dobrá zpráva, protože mají velmi široké spektrum působení a kromě antibakteriálního účinku mají skoro vždy i antivirální, antifungální, imunomodulační, protizánětlivý, hepatoprotektivní a mnoho dalších pozitivních účinků. Zároveň mohou být dlouhodobě bezpečně bráno s minimem vedlejších rizik.

Bylinná léčba je moje oblíbená téma a mám to dobře nastudované a vyzkoušené. Začínal jsem klasikou jako je Buhnerův protokol od Stephen Harrod Buhnera („Healing Lyme“) včetně jeho dalších knížek věnovaných koinfekcím a herbálním antivirotikům. Později jsem začal studovat i bylinné protokoly od jiných odborníků jako je Dr.Cowden, Dr. Rawls, Dr. Nicolaus, Dr. White, ale i naše domácí produkty jako například od Mgr. Podhorná.

Zpočátku jsem si byl trošku nejistý velkou variabilitou možností jako například různé druhy bylinek, jejich primární použití, kombinování, formy užívání, dávkování, kontraindikace, míchání, skladování, dodavatelé … Později jsem však praxí a neustálým studováním dalších knih pochopil filozofii užívání a mechanismy působení jednotlivých bylinek. Začalo mě to bavit. Mnohé bylinky už rozeznám i podle vzhledu a chuti. Dokonce jsem si i nějaký čas některé tinktury vyráběl sám.

Je dobré znát léčivé mechanismy konkrétních přijímaných bylinek, protože jejich účinek tím můžeme ještě více umocnit i o vědecky prokázán placebo efekt (ca. + 50% účinnosti navíc). Jedna dobře „procítěná“ tabletka může být více než dvě narychlo „naházené“ … Bylinky mi velmi pomohly při mé cestě k uzdravení. V současnosti je beru už jen ve velmi malých dávkách za účelem udržování rovnováhy. 

Pro tvou lepší orientaci jsem připravil malý bezplatný e-book, kde najdeš souhrn nejdůležitějších informací ohledně bylinné léčby. Je to docela cenný a praktický dokument, nakolik odpovídá otázky, jejichž odpovědi jsem musel jednotlivě hledat doslova v desítkách různých zdrojů (knihy, publikace, přednášky, konzultace ..).

Kromě mnoho jiných strategických informací se v tomto e-booku dozvíš i toto:

 • proč využít právě fytoterapii k léčení chronické „boreliózy“?
 • jaký bylinný protokol vybrat?
 • mohu užívat více bylinných protokolů najednou?
 • mohu brát všechny bylinky najednou v jedné dávce?
 • jako velké dávky? Jak často? Jak dlouho?
 • rotovat, pulzovat, nebo brát dlouhodobě?
 • brát bylinky spolu se syntetickými antibiotiky?
 • je dobré léčit všechny infekce a jejich symptomy najednou?
 • tinktury, prášky, nebo sušené extrakty?
 • jak bylinky užívat?
 • kde bylinky koupit? Jak odhadnout kvalitu?
 • jsou vhodné i esenciální oleje?
 • monitorování léčebného procesu?

13 zásad, jak správně užívat bylinky na chronickou „BORELIÓZU“

e-book zdarma

Abych byl však objektivní musím upozornit, že i užívání bylinek s sebou přináší určitá rizika , jako například riziko toxicity v podobě těžkých kovů, pesticidů, případně plísní. Také je jejich potence variabilní a závislá na mnoho faktorech jako místo pěstování, čas sklizně, chemické složení půdy, způsob úpravy a skladování … Proto třeba dávat velký pozor na správný výběr dodavatelů. Toto mi zabralo opravdu hodně času dokud jsem vyselektoval pár seriózních dodavatelů s dobrou reputací.

Také chci upozornit na fakt, že bylinky jsou sice více širokspektrálne, avšak zároveň méně potentní ve srovnání se syntetickými antibiotiky. Proto jsou vhodné pro dlouhodobou šetrnou strategii léčby. Tato je při chronické “borelióze” častokrát (v závislosti na případu) vhodnější než agresivní ATB strategie „všechno zbúrajme a pokusme se postavit nanovo“. Zde platí, že „pokud chceš dojet do cíle, nemusíš být rychlý, ale vytrvalý“.

Mnoho chronických „borelikov“ má oslabené trávení. Při léčbě „přes ústa“ je dobré dát si nejdříve do pořádku trávicí trakt , aby se nestalo, že většina léčiv (včetně ATB) nebo doplňků skončí bez působení rovnou „v záchodě“.  Jednou z nejefektivnějších metod opravy trávení je přerušovaný půst. Je to návyk jíst maximálně 3 krát denně (bez pochrumkávania drobností mezi jídly) a to v rozmezí osmi hodin. Zbývajících 16 hodin (včetně spánku) nejíme nic. Pokud je to na tebe hodně, můžeš ten poměr trošku upravit – například 10/14. Mně se toto osvědčilo jako jedna z mála metod, které mi opravdu reálně pomohli opravit pěkně „rozbité“ trávení.

Doporučuji podívat toto video o mimořádně pozitivních účincích půstu od Dr.Jamnadas