04. Kto?

“Dobrý deň pán doktor, tu som, tu Vám dám peniaze a vyliečte ma!”. S týmto postojom som v roku 2016 začínal svoju liečbu. Až po niekoľkých rokoch liečebnej stagnácie a trápenia som si uvedomil, ako veľmi naivný, nezodpovedný, priam až ignorantský tento môj postoj bol.  Jedná sa, bohužiaľ, o štandardný myšlienkový konštrukt spoločnosti v ktorej žijem, kde je zvykom delegovať zodpovednosť za dôležité životné veci na iné autority – politikov, finančníkov, zamestnávateľov, lekárov… 

„Borelióza“ nieje čisto medicínska záležitosť a jej vznik, ako aj dôsledky treba vnímať v širších súvislostiach. Delegovať riešenie iba na lekára je veľmi limitujúci postoj. Zlepšovať sa mi začalo až v momente, keď som prebral plnú zodpovednosť za vznik môjho ochorenia a taktiež aj za uzdravenie.

Lekár je dôležitý konzultant a mentor na ceste k uzdraveniu, avšak pre ich ohromnú vyťaženosť s tebou v bežnom prípade strávi malý zlomok tvojho času. Zvyšný čas si so sebou sám. Vtedy si za liečbu zodpovedný ty.  Je teda dobré vedieť, že “čo robiť”.

Preto odporúčam naštudovať aspoň jednu odbornú knižku na tému “borelióza”. Spomedzi desiatok kníh, ktoré som na túto tému čítal, osobne najviac odporúčam knižku od Dr. Bill Rawls s názvom Unlocking Lyme  .  Nájdeš ju aj na Amazone taktiež aj v elektronickej verzii. Je to americký lekár, ktorý si “boreliózou” sám prešiel. V knižke veľmi zrozumiteľnou formou (bez toho aby ťa vystrašil) opisuje všetky základné princípy a praktické rady v oblasti liečby.

V študovaní maj však mieru, odporúčam prečítať túto knižku a následne sa v problematike “boreliózy” vzdelávať iba sporadicky, aby si neupadol do informačného chtíču a neprehlboval zas tak podvedomú mentalitu choroby (tak, ako sa to stalo mne).  Nezabúdaj, že čomu venuješ všímavosť, to posilňuješ.   

“Nikdy never negatívnej prognóze”

Sean Stephenson

13 zásad, ako správne užívať bylinky na chronickú „BORELIÓZU“

e-book zdarma

Učitelia, mentori

Na mojej ceste liečenia som spoznal mnoho nových učiteľov a mentorov, ktorí mi svojou životnou múdrosťou pomohli lepšie veci pochopiť. Napriek tomu, že väčšinu z nich som ani osobne nestretol, významne mi svojimi publikovanými dielami prispeli k zvýšeniu kvality môjho zdravia, života a tým pádom aj môjho okolia. Preto sa im chcem za všetko veľmi pekne poďakovať. Ak hľadáš nové zdroje informácií, tu dávam pre inšpirácu zopár podnetov:

Mr. Stephen Harrod Buhner, Dr. William Rawls, Dr. Gabor Maté, Dr. Lissa Rankin, Dr. Valerij Sinelnikov, Dr. Joe Dispenza, Dr. Richard Horowitz, Dr. Jay Davidson, Dr. Dietrich Klinghardt, Dr. Igor Bukovsky, Dr. Jarmila Klímová, Dr. Ján Šula, Mr. Jaroslav Dušek, Mr. James Clear

… ďakujem taktiež aj mojim osobným doktorom a mnoho ďalším ľudom, ktorých pre krátkosť stránky nemôžem všetkých menovať 🙂